Up หลักสูตรประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพครู กิจกรรมที่ 2 Slideshow

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพครูระดับประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กิจกรรมที่ 2 หัวข้อ “วิทยวิธีการสอนวิทยาศาสตร์” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับเกียรติจาก รศ.วิชัย พาณิย์สวน ที่ปรึกษาคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิด พร้อมคณาจารย์เข้าร่วม โดยมี อาจารยสุขรัชต์ดา วงศ์บุญเอื้อ เป็นวิทยากร หัวข้อ “การสอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาตามแนวทาง STEM” เพื่อให้นักศึกษาได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และเทคนิคในการสอนในแต่ละชั้นเรียนที่แตกต่างกันด้านวิทยาศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 10 ก.ค. 2561 ณ อาคารเครื่องปั้นดินเผา ห้อง 852 คณะครุศาสตร์(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)

0001resize
0002resize
0003resize
0004resize
0005resize
0006resize
0007resize
0008resize
0009resize
0010resize
0011resize
0012resize
0013resize
0014resize
0015resize
0016resize
0017resize
0018resize
0019resize
0020resize
0021resize
0022resize
0023resize
0024resize
0025resize
0026resize
0027resize
0028resize
0029resize
0030resize
0031resize
0032resize
0034resize
0035resize
0036resize
0037resize
0038resize
0039resize
0040resize
0041resize

Total images: 40 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help