Up ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 Slideshow

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.จรูญ เฉลิมทอง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารรักตะกนิษฐ (ภาพ/ข่าว:ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์)

IMG_9924
IMG_9925
IMG_9926
IMG_9927
IMG_9928
IMG_9929
IMG_9930
IMG_9931
IMG_9932
IMG_9933
IMG_9934
IMG_9935
IMG_9936
IMG_9937
IMG_9938
IMG_9939
IMG_9940
IMG_9941
IMG_9942
IMG_9943
IMG_9944
IMG_9945
IMG_9946
IMG_9947

Total images: 24 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help