Up คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานมอบวุฒิบัตร “การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน” Slideshow

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานมอบวุฒิบัตร “การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน” ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวให้โอวาท และมอบวุฒิบัตร “การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน” ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2559 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รุ่นที่ 1 โดย ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานตลอดการฝึกอบรมมาตรฐานฯ เป็นระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา มีตัวแทนนักศึกษากล่าวคำขอบพระคุณ และแสดงมุทิตาแก่อาจารย์ผู้สอนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมการอบรม เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 201 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน (ภาพ/ข่าว:นายครรชิต อนุกูล)

DSC_0245
DSC_0248
DSC_0249
DSC_0252
DSC_0279
IMG_3864
DSC_0339
DSC_0342
DSC_0360
DSC_0361
DSC_0370
DSC_0382
DSC_0388
DSC_0390
DSC_0397
DSC_0401
DSC_0406
DSC_0408
DSC_0409
DSC_0412
DSC_0413
DSC_0415
DSC_0417
DSC_0421
DSC_0423
DSC_0427
DSC_0430
DSC_0432
DSC_0434
DSC_0437
DSC_0440
DSC_0443
DSC_0444
DSC_0446
DSC_0452
DSC_0454
DSC_0457
DSC_0459
DSC_0460
DSC_0463
DSC_0465
DSC_0466
DSC_0468
DSC_0472
DSC_0475
DSC_0487
DSC_0495
DSC_0506
DSC_0508
DSC_0516
DSC_0524
DSC_0528
DSC_0538
DSC_0544
DSC_0554
DSC_0562
DSC_0570
DSC_0574
DSC_0591
DSC_0599
DSC_0606
DSC_0641
DSC_0643
DSC_0647
DSC_0653
DSC_0656
DSC_0661
DSC_0663
DSC_0665
DSC_0669
DSC_0676
DSC_0680
DSC_0685
DSC_0692
DSC_0696
DSC_0698
DSC_0708
IMG_4048
IMG_4052
IMG_4054
IMG_4055
IMG_4058
IMG_4064
IMG_4071
DSC_0716
DSC_0724
DSC_0732

Total images: 87 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help