Up คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำมาตราฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(มคอ.) Slideshow

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำมาตราฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(มคอ.) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย เป็นวิทยากรบรรยาย ฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำ มอค.3 และ มคอ.5 ให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของหลักสูตร เพื่อเพิ่มประสิทธิผล การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (ภาพ/ข่าว:นายชัยพงศ์ เทพธานี)

21291530_10213543704485552_2097272632_n
21361065_10213543704325548_269740260_n
21363108_10213543704285547_576838084_n
21362767_10213543704445551_43320510_n
21291903_10213543704845561_1197334427_n
21361114_10213543704925563_654055070_n
21363100_10213543705005565_2032685178_n
21291558_10213543705045566_1358336790_n
21396870_10213543705085567_411120473_n
21291451_10213543705125568_1738627685_n
21325649_10213543705285572_778764780_n
21291482_10213543705365574_1206781937_n
21362769_10213543705405575_67556516_n
21322720_10213543692245246_1610813035_n
21361240_10213543692405250_881191056_n
21322937_10213543692285247_1040024598_n
21322993_10213543692485252_1840052457_n
21291738_10213543692445251_1819488813_n
21360891_10213543692565254_1664931025_n
21291587_10213543692645256_1655126572_n
21322736_10213543692605255_361897355_n

Total images: 21 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help