Up คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดอบรม “การประกันคุณภาพสำหรับครูในศตวรรษที่ 21” Slideshow

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่อง “การประกันคุณภาพสำหรับครูในศตวรรษที่ 21” แก่นักศึกษาการศึกษาประถมศึกษา และการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.อารมณ์ อุตภาพ วิทยากรบรรยายหัวข้อ หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพสำหรับครู และ ดร.ปนรรฐพร คำหาญสุนทร วิทยากรบรรยายหัวข้อ การเขียนโครงการให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพสำหรับครู เพื่อเพิ่มทักษะในการเตรียมความพร้อมในการฝึกสอนในชั้นปีที่ 5 และเมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:นายครรชิต อนุกูล)

1_resize
2_resize
3_resize
4_resize
5_resize
6_resize
7_resize
8_resize
9_resize
10_resize
11_resize
12_resize
13_resize
14_resize
15_resize
16_resize
17_resize
18_resize
19_resize
20_resize
21_resize
22_resize
23_resize
24_resize
25_resize
26_resize
27_resize
28_resize
29_resize
30_resize
31_resize

Total images: 31 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help