Up หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์จัดสัมมนา “การฝึกปฏิบัติการสอน 1” Slideshow

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการสัมมนา เรื่อง “การฝึกปฏิบัติการสอน 1” จัดโดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ กล่าวให้โอวาท โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. เรื่องเล่าจากโรงเรียน และ 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนมุมครูสู่การพัฒนา และตีแผ่ชีวิตนักศึกษาฝึกสอน โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรฯ ให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทาง และสอบถามนักศึกษาในการฝึกสอนโรงเรียนต่างๆ แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 5 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)

IMG_3473_resize
IMG_3489_resize
IMG_3494_resize
IMG_3504_resize
IMG_3505_resize
IMG_3507_resize
IMG_3508_resize
IMG_3509_resize
IMG_3515_resize
IMG_3519_resize
IMG_3523_resize
IMG_3528_resize
IMG_3529_resize
IMG_3532_resize
IMG_3535_resize
IMG_3541_resize
IMG_3542_resize
IMG_3555_resize
IMG_3558_resize
IMG_3567_resize
IMG_3570_resize
IMG_3574_resize
IMG_3577_resize
IMG_3579_resize
IMG_3581_resize
IMG_3582_resize
IMG_3590_resize
IMG_3593_resize
IMG_3596_resize
IMG_3599_resize
IMG_3603_resize
IMG_3606_resize
IMG_3611_resize
IMG_3616_resize
IMG_3622_resize
IMG_3628_resize
IMG_3633_resize
IMG_3636_resize
IMG_3639_resize
IMG_3647_resize
IMG_3649_resize
IMG_3651_resize
IMG_3652_resize
IMG_3658_resize

Total images: 44 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help