Up คณะครุศาสตร์จัดโครงการ“ครูบริการวิชาการต่อสังคม ผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม” Slideshow

ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์ กล่าวเปิดโครงการ ค่ายอาสาสร้างเสริมจิตสาธารณะต่อสังคม “ครูบริการวิชาการต่อสังคม” จากรายวิชาผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม ของ ผศ.ดร.พรเทพ ลี่ทองอิน เพื่อเสริมทักษะด้านวิชาการ ปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือพัฒนาสังคม เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตอาสา เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ศาสนา และสังคมต่อไป ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล) ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)

25601223_171225_0005_resize
25601223_171225_0013_resize
25601223_171225_0014_resize
เด็กค่าย_171225_0035_resize
เด็กค่าย_171225_0040_resize
เด็กค่าย_171225_0047_resize
เด็กค่าย_171225_0059_resize
เด็กค่าย_171225_0062_resize
เด็กค่าย_171225_0063_resize
เด็กค่าย_171225_0068_resize
เด็กค่าย_171225_0076_resize
เด็กค่าย_171225_0086_resize
เด็กค่าย_171225_0088_resize
เด็กค่าย_171225_0094_resize
เด็กค่าย_171225_0102_resize
เด็กค่าย_171225_0120_resize
เด็กค่าย_171225_0128_resize
เด็กค่าย_171225_0132_resize
เด็กค่าย_171225_0151_resize
เด็กค่าย_171225_0154_resize
เด็กค่าย_171225_0159_resize
เด็กค่าย_171225_0162_resize
เด็กค่าย_171225_0168_resize
เด็กค่าย_171225_0177_resize
เด็กค่าย_171225_0183_resize
เด็กค่าย_171225_0191_resize
เด็กค่าย_171225_0198_resize
เด็กค่าย_171225_0201_resize
เด็กค่าย_171225_0208_resize
เด็กค่าย_171225_0215_resize
เด็กค่าย_171225_0216_resize
เด็กค่าย_171225_0225_resize
เด็กค่าย_171225_0263_resize
เด็กค่าย_171225_0285_resize
เด็กค่าย_171225_0288_resize
เด็กค่าย_171225_0308_resize
เด็กค่าย_171225_0312_resize
เด็กค่าย_171225_0438_resize
เด็กค่าย_171225_0442_resize
เด็กค่าย_171225_0454_resize
เด็กค่าย_171225_0487_resize
เด็กค่าย_171225_0499_resize
เด็กค่าย_171225_0514_resize
เด็กค่าย_171225_0528_resize
เด็กค่าย_171225_0534_resize
เด็กค่าย_171225_0540_resize
เด็กค่าย_171225_0550_resize
เด็กค่าย_171225_0559_resize
เด็กค่าย_171225_0563_resize
เด็กค่าย_171225_0568_resize
เด็กสี_171225_0013_resize
เด็กสี_171225_0025_resize
เด็กสี_171225_0050_resize
เด็กสี_171225_0070_0_resize
เด็กสี_171225_0073_resize
เด็กสี_171225_0077_resize
ห้วยปรือ ๆ นิคุน😅_171225_0018_resize

Total images: 57 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help