Up หลักสูตรการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสัมมนา “การฝึกปฏิบัติการสอน 1” Slideshow

ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการสัมมนาครั้งที่ 2 “การฝึกปฏิบัติการสอน 1” จัดโดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ในรอบเช้า อบรมเสริมความรู้ เรื่อง วิทยวิธีการสอนภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์เหมวรรณ ขันมณี และรอบบ่าย เรื่อง วิทยวิธีการสอนภาษาไท โดย ผศ.สำเนียง ฟ้ากระจ่าง แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรฯ เข้าร่วมในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)

IMG_4169_resize
IMG_4170_resize
IMG_4174_resize
IMG_4175_resize
IMG_4176_resize
IMG_4180_resize
IMG_4186_resize
IMG_4194_resize
IMG_4202_resize
IMG_4205_resize
IMG_4212_resize
IMG_4219_resize
IMG_4220_resize
IMG_4221_resize
IMG_4225_resize
IMG_4227_resize
IMG_4230_resize
IMG_4232_resize
IMG_4241_resize
IMG_4243_resize
IMG_4247_resize
IMG_4256_resize
IMG_4260_resize
IMG_4261_resize
IMG_4264_resize
IMG_4265_resize
IMG_4272_resize
IMG_4275_resize
IMG_4284_resize
IMG_4287_resize
IMG_4290_resize
IMG_4293_resize
IMG_4296_resize

Total images: 33 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help