Up หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ “บูรณาการจากการเรียนการสอนเพื่อให้บริการทางวิชาการสู่สังคม” Slideshow

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมมือกับ บริษัทเมย์แบงค์ กิมเอ็ง แห่งประเทศไทย จัดโครงการจิตอาสา "กิจกรรม 8 ฐาน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการออม" ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) โดยมี รศ. วิชัย พานิชย์สวย กล่าวเปิดโครงการ พร้อมคณาจารย์ ดังนี้ ผศ.ดร.เอกชัย พุมดวง ผศ.ดร.ยุสนีย์ โสมทัศน์ อ.ดร.สุมนไวยบุญญา อ.พัชรพร ศุภกิจ อ.รัตนาพร หลวงแก้ว และ อ.อัษฏา พลอยโสภณ และนำนักศึกษาหลักสูตรประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-4 จำนวน 77 คน ไปดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้บริการทางวิชาการสู่สังคม ส่งเสริมนักศึกษาให้มีจิตอาสา และการบูรณาการจากการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ โดยการพัฒนาสื่อนวัตกรรม ในรายวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน และรายวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครู เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ส.ค. 2560 ณ โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงินอนุสรณ์) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ภาพ/นายครรชิต อนุกูล)

DSCF5864
DSCF5880
DSCF5889
DSCF5894
DSCF5903
DSCF5924
DSCF5931
DSCF5943
DSCF5948
DSCF5959
DSCF5964
DSCF5975
DSCF5986
1
DSCF6003
DSCF6005
DSCF6011
DSCF6014
DSCF6019
DSCF6027
DSCF6035
DSCF6037
DSCF6042
DSCF6051
DSCF6064
DSCF6075
DSCF6096
DSCF6098
DSCF6102
DSCF6103
DSCF6106
DSCF6122
DSCF6126
DSCF6141
DSCF6142
DSCF6153
DSCF6147
DSCF5976_resize
DSCF6001_resize
DSCF6006_resize
DSCF6012_resize
DSCF6017_resize
DSCF6018_resize
DSCF6054_resize
DSCF6072_resize
DSCF6078_resize
DSCF6097_resize
DSCF6100_resize
DSCF6105_resize
DSCF6115_resize
DSCF6117_resize
DSCF6134_resize
DSCF6149_resize
DSCF6152_resize
DSCF6154_resize

Total images: 55 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help