Up ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสือการเรียนการสอนเสมือนจริง Audmented Reality (AR) Slideshow

ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสือการเรียนการสอนเสมือนจริง Audmented Reality (AR) โดยใช้โปรแกรม Aurasma Application และ Aurasma studio เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพทางด้าน ICT ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สื่อประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้ด้านการจัดกิจรรมการเรียนการสอนด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและตื่นตัวในเรียนการเรียนรู้ซึ่งมีบุคลากรจากคณะต่างๆเข้าร่วมอบรม โดยมีอาจารย์ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์เป็นวิทยากร ณ ห้อง 11202 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว: ชัยพงศ์ เทพธานี)

IMG_5683
IMG_5685
IMG_5687
IMG_5689
IMG_5691
IMG_5694
IMG_5696
IMG_5703
IMG_5708
IMG_5711
IMG_5716
IMG_5720
IMG_5725
IMG_5727
IMG_5731
IMG_5733
IMG_5739
IMG_5751
IMG_5754
IMG_5758
IMG_5759
IMG_5767
IMG_5775
IMG_5776
IMG_5780
IMG_5795
IMG_5797
IMG_5811
IMG_5824
IMG_5828
IMG_5832
IMG_5838
IMG_5851
IMG_5854

Total images: 34 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help