Up คณะครุศาสตร์จัดโครงการการนำองค์ความรู้สู่การพัฒนางานวิจัยในสาขาการศึกษาปฐมวัยในกิจกรรมที่ 3 Slideshow

คณะครุศาสตร์จัดโครงการการนำองค์ความรู้สู่การพัฒนางานวิจัยในสาขาการศึกษาปฐมวัย ในกิจกรรมที่ 3 “การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การสร้างเครื่องมือ และการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย” เพื่อบูรณาการอบรมจากกิจกรรมที่ 1 และ 2 ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ การคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งเป็น KM ด้านงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ โดยมีคณาจารย์คณะครุศาสตร์เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มสด. เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2560 (ภาพ/ข่าว:นายครรชิต อนุกูล)

IMG_3355_resize
IMG_3361_resize
IMG_3363_resize
IMG_3364_resize
IMG_3367_resize
IMG_3372_resize
IMG_3376_resize
IMG_3379_resize
IMG_3380_resize
IMG_3387_resize
IMG_3391_resize
IMG_3397_resize
IMG_3399_resize
IMG_3404_resize
IMG_3406_resize
IMG_3409_resize
IMG_3413_resize
IMG_3416_resize
IMG_3418_resize
IMG_3420_resize
IMG_3426_resize
IMG_3433_resize
IMG_3440_resize
IMG_3445_resize
IMG_3454_resize
IMG_3461_resize
IMG_3469_resize

Total images: 27 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help