Up คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดโครงการการนำองค์ความรู้สู่การพัฒนางานวิจัยในสาขาการศึกษาปฐมวัย Slideshow

ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ได้กล่าวเปิด โครงการการนำองค์ความรู้สู่การพัฒนางานวิจัยในสาขาการศึกษาปฐมวัย ในกิจกรรมที่ 1 “การสร้างความเข้าใจในการจัดทำงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การสร้างความเข้าใจในการจัดทำงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561” และ ดร.พัชราภรณ์ พุทธิกุล อาจารย์วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ระเบียบในการดำเนินการวิจัยเพื่อของบประมาณ” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ การคิดสร้างสรรค์ ในงานนวัตกรรม ก่อให้เกิดหัวข้องานวิจัย และเป็นส่วนหนึ่งเป็น KM ด้านงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ โดยมีคณาจารย์คณะครุศาสตร์เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มสด. เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2560(ภาพ/ข่าว:นายครรชิต อนุกูล)

IMG_3108_resize
IMG_3113_resize
IMG_3115_resize
IMG_3117_resize
IMG_3120_resize
IMG_3121_resize
IMG_3124_resize
IMG_3136_resize
IMG_3137_resize
IMG_3141_resize
IMG_3145_resize
IMG_3146_resize
IMG_3147_resize
IMG_3148_resize
IMG_3151_resize
IMG_3155_resize
IMG_3170_resize
IMG_3173_resize
IMG_3174_resize
IMG_3178_resize
IMG_3180_resize
IMG_3182_resize
IMG_3191_resize
IMG_3193_resize
IMG_3200_resize
IMG_3214_resize
IMG_3216_resize
IMG_3218_resize
IMG_3219_resize
IMG_3220_resize
IMG_3224_resize
IMG_3229_resize
IMG_3234_resize
IMG_3243_resize
IMG_3246_resize
IMG_3259_resize
IMG_3266_resize
IMG_3240
IMG_3222

Total images: 39 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help