0
ที่มา : http://www.aseanthailand.org     
 
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations) 
 
asian
 
    คำขวัญ
             "One Vision, One Identity, One Community"  
               (หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม)
   
    สัญลักษณ์อาเซียน
   
 
   
 
ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้น มัดรวมกันไว้”
 
หมายถึง
 
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกัน
 
 เพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
 
โดยสีที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียน เป็นสีที่สำคัญของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
   
 
สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
 
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
 
สีขาว
  หมายถึง ความบริสุทธิ์
 
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
             
    สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)
             สำนักเลขาธิการอาเซียน ตั้งอยู่ที่ กรุงจากาตาร์
             
    เลขาธิการ
             ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ (เริ่มดำรงตำเเหน่งเมื่อปี พ.ศ.2551)
             
    ปฏิญญากรุงเทพ
             8 สิงหาคม พ.ศ. 2510
             
    กฎบัตรอาเซียน
             16 ธันวาคม พ.ศ. 2551
             
    ประเทศสมาชิก
             อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรก : ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย
             
             ปัจจุบันอาเซียน :
             ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่
   
                        1. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  (Republic of Indonesia)
                        2. ประเทศมาเลเซีย  (Malaysia)
                        3. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  (Republic of the Philippines)
                        4. สาธารณรัฐสิงคโปร์  (The Republic of Singapore)
                        5. ราชอาณาจักรไทย  (Kingdom of Thailand)
                        6. บรูไนดารุสซาลาม  (Brunei Darussalam)
                        7. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  (The Socialist Republic of Vietnam)
                        8. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
                           (The Lao People's Democratic Republic of Lao PDR)
                        9. สหภาพพม่า  (Union of Myanmar)
                        10. ราชอาณาจักรกัมพูชา  (Kingdom of Cambodia)
                        
             อาเซียน +3 : ประกอบด้วย กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น
             
             อาเซียน+6 : ประกอบด้วย กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ กลุ่มประเทศ +3 และประเทศออสเตรเลีย อินเดีย
                                   และนิวซีแลนด์
   
    กฎบัตรอาเซียน ( ASEAN Charter)
           กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) คือ ธรรมนูญอาเซียนที่จะมีการวางกรอบของกฎหมายและโครงสร้างองค์กร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการขับเคลื่อนเพื่อการรวมตัวเป็นประชาคม อาเซียนภายในปี 2015 (พ.ศ.2558)
เพื่อให้อาเซียนเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลในภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและเคารพในกติกา
การทำงานระหว่างกันมากยิ่งขึ้น
   
    เอกสารอาเซียน
   
01 02 03 04
06 07    
 
    การ์ตูนอาเซียน
   
01 02 03 04
   
    เอกสารการศึกษา
   
 
01 02 03 04
05 06    
   
    สื่อวิดีโอ (Video)
   
  0  เพลง อาเซียน  (ASIAN WAY Anthem of ASIAN)
0  การ์ตูน อาเซียน เรื่องที่ 1
0  การ์ตูน อาเซียน เรื่องที่ 2
0  การ์ตูน อาเซียน เรื่องที่ 3
0  การ์ตูน อาเซียน เรื่องที่ 4
   
 
0 0
ภาษาพม่า ภาษาอินโนนีเซีย
0  
ภาษาเวียดนาม  
   
    วิดีโอรายการอาเซียนโฟกัส (ASIAN FOCUS) ทาง ThaiPBS
   
 
0 0 0
ผักเป็นมิตรกับชีวิตคน วัฒนธรรมการกิน บรูไนรวยจริงเหรอ
0 0 006
โฟกัสย่างกุ้ง ห้างใหม่ในลาว ตามรอยชาวพม่า
007    
สิงคโปร์พัฒนาแล้ว?    
   
   
   
   
    รู้จักเพื่อนบ้านอาเซียน      (ข้อมูลวันที่ 17 เมษายน 2555)
             
   
    การศึกษาของประชาคมอาเซียน     (ข้อมูลวันที่ 17 เมษายน 2555)
             
   
    ภาษาอาเซียนน่ารู้     (ข้อมูลวันที่ 17 เมษายน 2555)
             
   
    ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน     (ข้อมูลวันที่ 17 เมษายน 2555)
             
   
    อาหารประจำชาติอาเซียน     (ข้อมูลวันที่ 17 เมษายน 2555)
             
   
    ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)
   
  บรูไนดารุสซาลาม : Brunei Darussalam
  Head of State : His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah
Capital : Bandar Seri Begawan
Language(s) : Malay, English
Currency : B$ (Brunei Dollar)
Ministry of Foreign Affairs & Trade of Brunei Darussalam Website: www.mfa.gov.bn
   
  ราชอาณาจักรกัมพูชา : Kingom of Cambodia
  Head of State : His Majesty King Norodom Sihamoni
Head of Government : Prime Minister Hun Sen
Capital : Phnom Penh
Language : Khmer
Currency : Riel Ministry of Foreign Affairs & International Cooperation of Cambodia Website: www.mfaic.gov.kh
   
  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย : Republic of Indonesia
  Head of State : President Susilo Bambang Yudhoyono
Capital : Jakarta
Language : Indonesian
Currency : Rupiah
Department of Foreign Affairs of Indonesia Website: www.deplu.go.id
   
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : The Loa People's Democratic Republic
  Head of State : President Choummaly Sayasone
Head of Government : Prime Minister Thongsing Thammavong
Capital : Vientiane
Language : Lao
Currency : Kip
Ministry of Foreign Affairs of Lao PDR Website: www.mofa.gov.la
   
  มาเลเซีย : Malaysia
  Head of Government : The Honourable Dato' Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak
Capital : Kuala Lumpur
Language(s) : Malay, English, Chinese, Tamil
Currency : Ringgit
Ministry of Foreign Affairs of Malaysia Website: www.kln.gov.my
ASEAN-Malaysia National Secretariat Website: www.kln.gov.my/myasean
   
  สาธารณรัฐแห่งสหภาพหม่า : Republic of the Union of Myanmar
  Head of State : Senior General Than Shwe
Head of Government : Prime Minister General Thein Sein
Capital : Nay Pyi Daw
Language : Myanmar
Currency : Kyat
Ministry of Foreign Affairs of Myanmar Website: www.mofa.gov.mm
   
  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ : Republic of the Philippine
  Head of State : President Benigno S. Aquino III
Capital : Manila
Language(s) : Filipino, English, Spanish
Currency : Peso
Department of Foreign Affairs of the Philippines Website: www.dfa.gov.ph
   
  สาธารณรัฐสิงคโปร์ : Republic of Singapore
  Head of State : President Tony Tan Keng Yam
Head of Government : Prime Minister Lee Hsien Loong
Capital : Singapore
Language(s) : English, Malay, Mandarin, Tamil
Currency : S$ (Singapore Dollar)
Ministry of Foreign Affairs of Singapore Website: www.mfa.gov.sg
   
  ราชอาณาจักรไทย : Kingdom of Thailand
  Head of State : His Majesty King Bhumibol Adulyadej
Head of Government : Prime Minister Yingluck Shinawatra
Capital : Bangkok
Language : Thai
Currency : Baht
Ministry of Foreign Affairs of Thailand Website: www.mfa.go.th
   
  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม : Socialist Republic of Vietnam
  Head of State : President Truong Tan Dang
Head of Government : Prime Minister Nguyen Tan Dung
Capital : Ha Noi
Language : Vietnamese
Currency : Dong
Ministry of Foreign Affairs of Viet Nam Website: www.mofa.gov.vn
   
   
             
0